Historia i cele

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie od ponad 35 lat stara się przybliżyć Niemcom i Polakom kulturę i historię obu krajów.

Historia powstania i cele TNP w Berlinie

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie powstało w 1973 roku w Berlinie Zachodnim. Ideą jego powstania była sympatia do narodu polskiego i jego kultury. Nie zmieniło się to nawet w trudnych czasach konfliktu zachodnio-wschodniego i do dziś idea ta jest ciągle żywa. Po zmianach politycznych w Europie praca Towarzystwa cieszy się stałym uznaniem niemieckiego społeczeñstwa. Obecnie Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie mając 300 członków, wyróżnia się znacznie w środowisku polsko-niemieckim w stolicy Niemiec.

Kultura była i jest elementem łączącym narody. TNP w Berlinie proponuje liczne imprezy: koncerty, wieczory literackie, wystawy i odczyty dotyczące historii i tematów współczesnych. Przedsięwzięcia te organizowane są we współpracy z innymi instytucjami. Imprezy odbywają się przeważnie w Berlinie, a czasami również w Polsce. Zapraszamy do brania udziału w dyskusjach politycznych, do brania udziału w wyjazdach turystycznych i poznawczych do Polski.

TNP w Berlinie wspiera kontakty młodzieży obydwu krajów, przyczyniając się w ten sposób do budowy nowego, europejskiego domu. Przy naszym Towarzystwie mieści się Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla wszystkich Towarzystw Niemiecko- Polskich w Niemczech i organizacji z nimi związanych.

Biuletyn informacyjny „Spotkanie“

Towarzystwo Niemiecko- Polskie w Berlinie wydaje biuletyn informacyjny o nazwie „Spotkanie”, który adresowany jest do członków oraz przyjaciół Towarzystwa. „Spotkanie”zdaje sprawozdanie z naszej pracy, informuje o imprezach i ważnych terminach, zarówno naszych jak i innych organizacji w Berlinie. Biuletyn zawiera także artykuły dotyczące aktualnych tematów polsko-niemieckich.

Kwartalnik „DIALOG“

TNP w Berlinie jest członkiem „Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich“. Związek Federalny patronuje m.in. kontaktom ze związkami polsko-niemieckimi w Polsce. Od 1992 roku członkowie towarzystw z obu krajów raz w roku spotykają się na kongresach, które odbywają się na przemian w Polsce i Niemczech. Ponadto Związek Federalny we współpracy z polską organizacją partnerską wydaje dwujęzyczny magazyn DIALOG.

Towarzystwo jest niezależne od partii politycznych, wspólnot religijnych, związków gospodarczych i interesów prywatnych. Jego działalność jest zgodna ze statutem, TNP jest organizacją wyższej użyteczności publicznej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Aktywności

Na pracę TNP składają się następujące aktywności:

  • Odczyty i dyskusje na temat historii i kultury polskiej oraz stosunków polsko-niemieckich.
  • Imprezy o charakterze literackim, teatralnym, muzycznym i folklorystycznym.
  • Prezentacja wystaw polskich twórców w Berlinie.
  • Organizowanie wyjazdów do Polski.
  • Wspieranie wymiany i kontaktów polskiej i niemieckiej młodzieży, szczególnie jako Jednostka Centralna Towarzystw Niemiecko- Polskich przy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
  • Kursy językowe w małych grupach.
  • Pomoc przy nawiązywaniu polsko-niemieckich partnerstw między miastami.
  • Wspieranie kontaktów społecznych i towarzyskich między Niemcami i Polakami poprzez spotkania i zjazdy.
  • Przy TNP działa od lat polsko-niemiecki chor „Spotkanie”.
  • Opracowywanie dokumentacji na temat historii Polaków w Berlinie.

Młody Krąg

Na początku 2005 roku młodsi członkowie i sympatyzanci Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie stworzyli „Młody Krąg”. Regularnie raz w miesiącu odbywają się spotkania, podczas których często odbywają się odczyty czy dyskusje na tematy z różnych dziedzin. Podczas spotkañ można porozmawiać, wymienić poglądy, podyskutować, nawiązać nowe kontakty. Oprócz tego organizowne są wykłady, dyskusje oraz wycieczki do Polski.

Chór „Spotkanie“

W kwietniu 1989 członkowie TNP w Berlinie założyli polsko-niemiecki chór „Spotkanie“. Prawie 50 członków „Spotkania” łączy zainteresowanie muzyką, językiem, historią i kulturą polską. Oprócz występów w Berlinie, regularnie organizowane są koncerty w Polsce (np. 2005 Kraków, 2006 Dolny Śląsk). Chór należy do Szkoły Muzycznej Steglitz-Zehlendorf. Próby odbywają się regularnie raz w tygodniu (we wtorki). Chór prowadzi Józef Wilkosiñski przy współpracy Urszuli Badura-Schmidt i Corneli Burghoff.